Mede-eigenaarschap


Regie in handen om je verantwoordelijkheid op te nemen, samen met anderen

Je eigenaar voelen van hetgeen je realiseert, zelfverantwoordelijk handelen binnen afgesproken en evoluerende kaders

  • Ervaar je zelf autonomie en ‘regel’ruimte in je job? Is er in de organisatie ruimte om snel te schakelen, zelf een keuze te maken, een beslissing te nemen zonder (veel) omwegen?
  • In welke mate zijn teams zelfverantwoordelijk? Hoe is dit zichtbaar gemaakt in de manier waarop het werk georganiseerd wordt? Op welke domeinen kan een team zelf keuzes maken en zelf bepalen HOE ze het aanpakken?
  • Is het kader waarbinnen er autonomie is, helder? Zijn er adviesrondes? Hoe loopt de besluitvorming?
  • Kan je dan ander zijn probleem gunnen (W. Hart)
  • Is er een groeipad in ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid uitgebouwd?

Begeleiding nodig?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intake gesprek.

Contacteer ons

Knipperlicht

  • Paraplu's opendoen: doorschuiven van veranwoordelijkheid
  • Strakke uitvoering en afbakening van mijn takenpakket
  • Aangeleerde hulpeloosheid
  • Autonomie schiet door in zelfbepaling
  • Verantwoordelijkheid die de draagkracht te hard onder druk zet - verantwoordelijkheid=' los het op'

Extra info & literatuur

Wouters, K & Segers J, Gedeeld leiderschap
Marichal K & Segers J, De kleren van de leider

Blanchard, K, Over leiderschap
Koenen E, Samen slim
Vermeer A & Wenting B, Zelfsturende teams in de praktijk
Kramer, J, Deep Democracy
Laloux, Reinventing organisations