BsideS Rizoom

WENDBAAR EN ‘FUTURE PROOF’ IN EEN COMPLEXE WERELD

8 INGANGSPOORTEN

Zicht krijgen op aangrijpingspunten om in verandering te stappen?

Doe dan de check!

Onderzoek waar er sterktes zijn om op verder te bouwen en waar knipperlichten aangeven dat er werk te doen is.

We kijken graag verder met jou.

Wat hebben we nodig om nog meer  'waarde-vol' te werken in een context met complexe vraagstukken en toekomstgerichte uitdagingen?

Hoe blijven we wendbaar en veerkrachtig in voortdurende veranderingen?

Hoe bieden we hierin meer-waarde voor onze klanten en blijven we aansluiting vinden bij onze eigen 'drives'?

BsideS navigeert en ondersteunt je

als netwerk, organisatie en team,

als leidinggevende en teamlid.

Om te komen tot

  • constructieve en sterke samenwerking, 
  • flexibele organisatietekening
  • sterk leiderschap van iedereen  
  • waarde-gedreven werken.
Ronny & Tilda

Tilda Duchamps & Ronny Vanderspikken

Coaches - Zaakvoerders BsideS

BsideS biedt coachingstrajecten aan, die telkens anders zijn en afgestemd op, wat voor dit team, deze organisatie, deze medewerkers op dit moment nodig is.

Om zo snel mogelijk zelf het roer weer in handen te nemen.

Dit kan de vorm aannemen van  een

  • team-organisatie-netwerk- traject
  • leiderschapstraject
  • leer- en opleidingstraject
  • concflictbemiddeling

Bekijk ons coaching-aanbod

BsideS liet de regie bij ons, zette ons aan het werk met de juiste vragen en deed input op de goeie momenten.

Paul Caes, coördinerend directeur Stijn vzw

Begeleiding nodig?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intakegesprek.

EEN GREEP UIT ONZE

TEVREDEN KLANTEN