Mede-zaakvoerder BsideS

Ronny Vanderspikken

ronny.vanderspikken@bsides.be

Rony Vanderspikken

Ik bouwde mijn carrière uit als leerkracht en directeur, in  verschillende onderwijsnetten en -koepels.

Ervaringsleren staat bij mij steeds centraal met welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid als richtsnoeren voor leren.

Ook in mijn  rol als bovenschools leider ondersteunde en coachte ik mensen en teams in leren en leiderschap, in schoolontwikkeling en in veranderprocessen. Binnen het Project Innovatie & Excelleren in Onderwijs was ik innovatiecoach en projectleider.


Vandaag ondersteun ik voor BsideS onderwijsprojecten. Ik coach scholen en  medewerkers als procesbegeleider. Ik kijk naar de school als ‘een lerende organisatie’  waarin een waarde-gedreven visie, de lerende, de lerende teams (leeracademie) en een ontwikkelingsgerichte taal centraal staat.

Core talent coach, Gecertificeerd AI coach, CIGO opleiding

Bestuurder SOK en Mysterie van onderwijs

Publicatie: Windkracht 4