Coachingstrajecten

Coachingstrajecten om wendbaar en veerkrachtig te zijn als team, leider, organisatie en netwerk in een veranderende wereld, mét meerwaarde voor de klant. 

We bouwen steeds aan een traject op maat, telkens anders. Vanuit een aantal sterke basisprincipes, in combinatie met onze ervaring bouwen we een programma dat past. We proberen te begrijpen wat precies de vraag is, waar het schuurt, waar keuzes nodig zijn.

We doen dit via een uitgebreid kennismakings- en afstemmingsgesprek 

Op basis daarvan nemen we, samen met de proces-eigenaars in de organisatie, volgende stappen. We bepalen samen wat binnen de organisatie verder zelf kan opgenomen en waar externe ondersteuning nodig is.

Team en organisatiecoaching

TEAM  & ORGANISATIETRAJECT

Naar wendbare, veerkrachtige teams, organisaties en netwerken, die meer-waarde creëren voor klanten, cliënten, leerlingen, burgers....

Leiderschapscoaching

LEIDERSCHAPSTRAJECT

Naar sterk leiderschap door aan de slag te gaan met de leervragen en moeilijke situaties waar jij als leidinggevende mee te maken krijgt

Conflictbemiddeling

CONFLICTBEMIDDELING

Naar her-nieuwde werkrelaties en -structuren door het aanpakken van samenwerkings- en teamconflicten 

Leertrajecten en ontwikkelvragen

LEERTRAJECTEN en OPLEIDING

Ervaringsgerichte en interactieve opleidings- en leergroepen, lerende netwerken om tot nieuw inzichten en vaardigheden te komen