Leiderschapscoaching

Leidinggevenden hebben een veilige leerplek gevonden, waar ze met collega's uitgedaagd worden om concrete stappen te zetten in hun leiderschap


Karlijn Peeten, Zorg Leuven

Lees het hele verhaal

VORIGE VOLGENDE

Individueel leiderschapstraject

In een individueel coachingstraject onderzoeken we hoe je aan de slag gaat met de leervragen, nieuwe uitdagingen waar jij als leidinggevende mee te maken krijgt in je eigen context.

  • Welke sterktes van jezelf kan je inzetten?
  • Waar kan je verder in groeien en veranderen?
  • Welke zijn jouw obstakels en wat doe je hiermee?
  • Hoe vertaal je dit naar jouw concrete realiteit?

In een opstartgesprek zetten we concrete leerdoelstellingen uit. Op basis daarvan bepalen we samen leiderschapsthema’s die aan bod komen, timing en frequentie van de coaching.

Leiderschapstraject als organisatie

Door een mix van opleiding, visie-werk rond leiderschap,workshops, leergroepen, individuele coaching versterken we leidinggevenden binnen de eigen organisatie.

We zetten in op een sterke wisselwerking tussen:

  • inzichten in de uitdagingen waar leiderschap voor staat
  • vaardigheden trainen 
  • reflectie over de persoon als leidinggevende:  wat je 'drive' is als leidinggevende, waar 'rode knoppen' zitten
  • concrete vertaling naar de eigen context en werken met concrete cases

In een intakegesprek bouwen we samen aan een traject op maat.

Als leidinggevende heb je leiderschap nodig!

Medewerkers dicht bij het kern-proces, hebben eigenaarschap en regelruimte nodig, om in de cocnrete realiteit missie & kernprincipes steeds weer waar te maken.

Maar wat betekent dat voor de rol als leidinggevende?

Het is goochelen met veel verschillende petten: gids, visionair, manager, coördinator, coach, ondersteuner,...

Hoe stuur je op 'resultaat'? Waar en hoe positioneer je je? Waar laat je 'professionals' hun eigen rol spelen? Hoe bied je hierin de gepaste ondersteuning? Hoe vertaal je dit concreet naar je eigen werkcontext?

het is bewegen tussen

sterk sturen vanuit een helder toekomstgericht kader

en

ruimte bieden voor zelfverantwoOrdelijkheid en eigenaarschap