Zorg Leuven- Leiderschapstraject

Sinds 2016 ondersteunt BsideS alle leidinggevenden uit de verschillende departementen van Zorg Leuven. De keuze van Zorg Leuven om leiderschap in de organisatie te versterken, kreeg verder vorm en invulling doorheen het traject.

HOE HET CONCREET WERKT

OPLEIDING & WORKSHOPSLEERGROEPENDAG LEIDINGGEVENDECOACHING
  • interactieve basisopleiding voor alle nieuwe leidinggevenden
  • workshops rond leiderschapsthema's bv. coaching, leidinggeven op afstand,...
  • leergroepen voor leidinggevenden in elke afdeling, waar eigen leervragen en cases centraal staan en gekoppeld worden aan inhoudelijke kaders
  • om transfer te versterken, is er regelmatige terugkoppeling door sessies met directei

dag waar alle leidinggevenden samen komen om visie te delen en in bepaalde thema's te verdiepen

individuele coaching voor leidinggevenden, als aanvulling en versterking van de interne coaching die gebeurt

Het traject kreeg verder vorm door samen erin te stappen. Bij aanvang was het vooral gezien als een opleidingstraject, maar al snel werd duidelijk dat er te weinig aanknopingspunten waren om opleiding/leren te verankeren in de organisatie.

Er is met ‘horten & stoten’ gezocht naar een kapstok, een‘kader’, een visie rond leiderschap waar ieder zich toe kon verbinden. 

De meer-waarde van het leiderschapstraject wordt nu door alle leidinggevenden gezien: met leiderschap aan de slag gaan, heeft een plek in de organisatie gekregen.

Directies geven aan dat leidinggevenden een veilige, maar uitdagende leerplek vinden om rond leiderschap met hun collega’s leidinggevenden aan de slag te gaan.

Ook directies en managementsleden gaan mee in het ‘bad’ en maken tijd om samen stil te staan bij leiderschapsthema’s en hoe ieder dit vanuit zijn eigen persoon verder invulling geeft.

Er zijn veel verschillende moment(jes) waar BsideS zorgt voor kanteling.

Maar wat zeker heel belangrijk is:  

'elk van jullie binnen BsideS kan sterk om met 'weerstand' en feedback die er in de verschillende groepen/departementen is. Het wordt telkens rustig opgevangen, jullie kijken wat de betekenis ervan is en gaan er dan er weer samen mee aan de slag, aansluitend bij wat nodig is;  hierin durven jullie ook  knelpunten en obstakels benoemen

Wat BsideS kenmerkt voor ons: vraaggerichtheid – know how – pijnpunten op tafel leggen – mensen mee in het verhaal trekken – wat onder de waterlijn ligt op tafel leggen – rust & openheid – flexibel kunnen denken en doen en hierbij inzetten op wat er gebracht wordt – triggerende vragen

Karlijn Peeten, deskundige vorming, Zorg Leuven

Het was en is telkens zoeken wat nodig is, wat aansluit bij de leer-noden die er op dat moment zijn

De leertrajecten zetten in op:

- inzichten & kaders over wat leiderschap in deze VUCA wereld nodig heeft, vertaald in een visie op leiderschap voor Zorg Leuven

- versterken van vaardigheden als leidinggevende, nodig om deze visie telkens opnieuw in concrete situaties waar te maken

- stil staan bij en reflectie op wie ik ben als leidinggevende, mijn 'ijsberg' als leidinggevende en wat het mij moeilijk/makkelijk maakt in bepaalde domeinen van leiderschap

- concrete acties, uitproberen in de realiteit, in de eigen context en vandaaruit weer reflecteren en leren