Conflictbemiddeling

Door het inroepen van BsideS hebben we een conflict vermeden. Onze verschillen in toekomstvisie voor het bedrijf zijn expliciet op tafel gekomen 

Tom & Koen - familiebedrijf

VORIGE VOLGENDE

Via een bemiddelingstraject leggen we het conflict en de verschillen op tafel; om dan te zoeken naar verbinding en samenwerking. 

Met de aanmelder bekijken we welke bemiddelingsgesprekken nodig zijn om constructief verder te gaan.

Dit zijn teamgesprekken, bemiddelingsgesprekken tussen de 'conflict'partners, individuele gesprekken als voorbereiding ,....

Er worden specifieke bemiddelingsmethodieken ingezet om vanuit de crisis naar een constructief verhaal te gaan.

Een bemiddelings- en coachingstraject is vaak aanvullend en versterkend voor elkaar.

Het conflict is de ‘koorts', het signaal dat er iets ‘dieper’ dient gezocht en aangepakt, om terug verder te kunnen en op te bouwen.

Voorbeelden:

   • In je team gaat alle energie naar conflicten en spanningen.
   • Tussen 2 afdelingen is meer ‘tegenwerking’ dan samenwerking.
   • Er is een conflict tussen 2 medewerkers.  Je waardeert hen beiden om hun kwaliteiten.
   • In het managementteam zijn de spanningen  te snijden 
   • Binnen het netwerk wordt veel onveiligheid ervaren. Ons gemeenschappelijk doel, lijkt ondergesneeuwd
   • ....

Om niet overspoeld te worden en te verdwalen in de complexiteit, de onzekerheid, de ambiguïteit van onze ‘VUCA’ wereld, is het inzetten op omgaan met ‘VERSCHIL’ van groot belang. 

Verschillen maken ons sterk, maar geven ook conflict.

Polariteiten geraken soms gepolariseerd.

Het conflict zelf hoeft geen probleem te zijn, het geeft net groeimogelijkheden. Conflict als kans!?

Het is dan wel nodig dat het conflict aangepakt wordt,  dat er engagementen genomen worden en nieuwe stappen gezet

Samenwerkings- en teamconflicten aanpakken

OM

KEUZES EN ENGAGEMENTEN NAAR ELKAAR SCHERP TE MAKEN