Leertrajecten

De afwisseling van theoretische kaders met concrete cases, vertaald naar je eigen context en wie jij hierin bent, maken dit tot een sterk leertraject

Deelnemer leertraject M.C. Sint Jozef Munsterbilzen

Lees het hele verhaal

VORIGE VOLGENDE

We zoeken op welke manier het beste kan ingespeeld worden op leer- en ontwikkelnoden bij jou.

Voor een in-house opleiding maken we na een intakegesprek een plan van aanpak met leerdoelstellingen, werkwijze en in te zetten methodieken.

Dit kan zijn:

   • een opleidings- en trainingsprogramma, met een flexibele opbouw, aangepast aan deze groep
   •  een leergroep, waar leren van elkaar centraal staat, waar je gestimuleerd wordt om te experimenten en te leren, ook uit fouten
   • mee uitbouwen van een lerend netwerk, waar uitwisselen van kennis, ervaring, expertise gebeurt
   • een online aanbod met een mix van input van kennis/kaders en ervaringsuitwisseling

Leerthema’s waar we mee aan de slag gaan:

   • Teamwerking: de kracht van diversiteit , talentgericht werken, verbindende communicatie, teamleren, teamdynamiek
   • Verandering, verandercultuur, weerstand & rouw, omgaan met grenzen, veerkrachting omgaan met verandering
   • Leiderschap 
   • Versterken van zelfverantwoordelijkheid & autonomie
   • Coaching, coachende vaardigheden als coach/als leider
   • Conflicten en omgaan met verschillen

'Leren' doe je op veel verschillende manieren, door veel verschillende leeractiviteiten.

We zetten in op een brede waaier aan leeractiviteiten: ervaringsopdrachten, individuele en gedeelde reflecties, kennis en inzichten rond de leerthema's, uitwisseling en collectief leren, vertalen naar concrete acties, experimenteren in de eigen context.

INTERACTIEVE EN ERVARINGSGERICHTE OPLEIDING MET

EEN STERKE INHOUDELIJKE ONDERBOUWING