Medisch Centrum Sint Jozef - Nieuwe leidinggevenden

MC Sint Jozef kiest ervoor om alle nieuwe leidinggevenden te ondersteunen in hun nieuwe rol door workshops, opleiding, leergroepen, afhankelijk van de leernoden die er zijn.

Dit krijgt de vorm van een leertraject voor nieuwe leidinggevenden, dat over verschillende jaren loopt, zich telkens weer vormend naar de noden die er zijn. Er wordt in verschillende groepen, met wisselende groepssamenstellingensteeds gewerkt met een combi van:

  • workshops/opleidingsdagen rond leiderschapsstijlen en leiderschap in de complexe wereld, teamdynamieken, confronterende & waarderende gesprekken voeren, omgaan met conflicten en verschillende belangen, veranderingen initiëren in een afdeling, ...
  • leergroepen waarin we aan de slag gaan met leervragen uit eigen cases, met koppeling aan inhoudelijke kaders, met leren van elkaar, met leren wat voor mij  in mijn context werkt

een greep uit de feedback van de deelnemers

  • De sessies van Bsides zijn inhoudelijk sterk theoretisch onderbouwd zonder dat het belerend overkomt.
  • Het meest opvallend is dat er altijd uitgegaan wordt van praktijkervaringen van de deelnemers en daar perfect de achterliggende theorie aan gekoppeld
  • Tilda heeft een warme, bijna huiselijke, aanpak en zorgt ervoor dat je comfortabel buiten je comfortzone kan staan om te ontdekken. De veiligheid die ze kan creëren schept een open leeromgeving waarbinnen geoefend en kan worden; je kan in dialoog treden met anderen en/of met jezelf.”

 

  • Mij spreken vooral de rollenspelen aan waarbij je bvb. (moeilijke) gesprekken die je moest gaan doen, echt eens kon oefenen met de andere deelnemers.
  • Onze eigen emoties en onzekerheden werden niet uit de weg gegaan en er werd steeds constructief naar iets toegewerkt
  • Je werd  steeds geïnspireerd om na te denken over je eigen mogelijkheden en beperkingen.

Verzameld door Sabine Brocatus, zorgmanager