Stijn vzw - Een ’future proof’ governance model

Het was een boeiende en intense opdracht: het uittekenen van een ’future proof’ governance model en structuur voor vzw Stijn. Na een jaar werken met directies, bestuur en raden van toezicht, is er een ‘fond’ voor een  wendbare en flexibele netwerkstructuur, klaar om verder vorm te krijgen. Het bestuursorgaan, de Raden van Toezicht en de hele groep van directies, engageerden zich hiertoe.


VIDEO

Het Samen Stijn - traject

door de ogen van Paul Caes, coördinerend directeur

De verandering vanuit de eigen organisatie zien en voelen gebeuren,  is ‘magisch’.   Dat is impact. Dit is wat maakt dat we elke dag doen wat we doe!

Stefan Vanderick, partner bij BsideS