Gemeente & OCMW Holsbeek-Managementteam

Het Managementteam als cockpit van de organisatie versterken

In de 2 daagse zetten we samen volgende stappen om toekomstgericht sterker te staan:

- Een terugblik met de BIOGRAFIE van het team: wat IS er, waar we op verder bouwen; hoe elkaar en onze werking beter begrijpen vanuit het verleden

- Vooruitblik: welke richting gaan we uit als Managementteam, om met de uitdagingen die er liggen aan de slag te kunnen

- Next step: een concreet actieplan met concrete nieuwe werkings- en samenwerkingsafspraken rond samenwerking, besluitvorming, overlegstructuren,....

'Het heeft alle teamleden deugd gedaan om nog eens 2 dagen bewust tijd te kunnen maken om samen na te denken over hoe wij als teamleden onderling willen en kunnen samen werken in functie van een blijvend krachtige en productieve aansturing van onze organisatie, in een VUCA-werkomgeving.

De wederzijdse engagementen die we hierin als teamleden opnamen om de komende periode samen verder te werken aan de realisatie van onze gemeenschappelijke, organisatiebrede doelstellingen als mede-eigenaar van de NV Holsbeek, zetten we ook uit op het terrein.'

En daar doen we het voor eh! Mekaar blijven stimuleren om samen verder te groeien in onze rol als MAT-lid.'

Ria Verstraelen directeur gemeente en OCMW Holsbeek