Asster-Teamtrajecten

Psychiatrisch ziekenhuis Asster vraagt BsideS regelmatig om teams uit verschillende afdelingen en diensten te ondersteunen.  De insteek kan op elk laagje van het teamfunctioneren, om teams te versterken in hun kernopdracht.

BsideS voorziet maatwerk waarmee medewerkers uit verschillende diensten, met verschillende competenties, interesses en noden zich in een vuca-omgeving steeds vanuit een positieve insteek kunnen versterken en vernieuwen.

Evi Schroyen & Ann Hendrickx, directie patiëntenzorg Asster

Telkens een andere FOCUS, afhankelijk van wat het team nodig heeft

Versterken van de team-communicatie door

gemeenschappelijke taal & kaders
Samenwerkingsrelaties binnen het team aanpakken maken om goed te kunnen werkenWaardestroomanalyse om de werking van het team en ieders rol hierin te optimaliseren
  • Interactieve opleidingsmomenten rond de basisregels voor verbindende communicatie en die ook direct toepassen binnen het eigen team
  • Werken vanuit talentenkaarten/kwaliteiten 
Door ervaringsopdrachten en oefeningen met het team, komen tot sterktes en obstakels in de samenwerking. Komen tot concrete ACTIES, waar het team, elk teamlid en de leidinggevende mee aan de slag kan. De flow van een team in kaart brengen met een WSA (Lean) en samen met het team zoeken naar verheldering in de werking van het team en de rol van ieder hierin. Verbeteracties hieraan koppelen