Ter Loke - Organisatietraject

Door de nieuwe financiering binnen de VAPH sector, is er binnen Ter Loke een sterke noodzaak om de eigen werking kritisch te onderzoeken, om middelen op een andere manier in te zetten, de structuur aan te passen. De eigen ‘drive’ in het werken met cliënten, die sterk aanwezig is,  willen we hierin niet verliezen.

VAN HET OUDE DENKEN/DOEN NAAR HET NIEUWE DENKEN/DOEN

Samen met de stuurgroep en een geëngageerde regiegroep bouwden we stap voor stap aan een verandertraject, vertrekkend vanuit visie op cliënten, onze eigen drive in het werk en daaruit voortvloeiende keuzes, rekening houdend met het gewijzigd zorg-landschap. Alle medewerkers werden betrokken door grote groepsconferenties en de hieruit voortvloeiende projectteams.

 

Wat WIJ, ter Loke  aan B-sides (Tilda) gehad hebben: 

Iemand die onze kijk verbreedde en ons bewuster deed worden dat we leven in een nooit eindigende verandering·

Iemand die ons hielp onze doelen, visie en kader scherp te stellen

Iemand die de groepen en het overleg procesmatig heeft ondersteund, met zowel oog voor de spelende dynamieken, als voor de inhoud.

En iemand waar we tussendoor terecht konden om

even te sparren, wat brandstof te krijgen of een probleem te leggen.

Een dik jaar na de grote groepsconferentie:

  • Is er gekozen voor teams met grote zelfverantwoordelijkheid, waarin regels & afspraken kritisch onder de loep genomen zijn, waarin professionaliteit en ervaring van medewerkers ten volle kunnen spelen
  • Zijn er grote verschuivingen gebeurd in de werking van het ‘Wonen’, zodat er nog meer afgestemd op cliënten kan gewerkt worden, binnen de middelen die er zijn
  • Zijn er duidelijke en heldere keuzes gemaakt in het leidinggevende kader, afgestemd op talent, ‘goesting’, loopbaan van de personen
  • Verlopen de overlegmomenten volgens de principes van de ‘geen bezwaar’ methode en worden er vlotter beslissingen genomen
  • Is het nog zoeken hoe ieder zijn plaatsje vindt in deze nieuwe manier van werken, maar ook met veel energie en vertrouwen om met het nieuwe aan de slag te gaan.

Hilde Smets, directeur Ter Loke tijdens het traject