Witte Mol - Organisatietraject

Nieuwe organisatiestructuur in een sterk gewijzigd zorg-landschap, vertrekkend vanuit het kernproces

In de Witte Mol was er altijd al veel aandacht voor coaching en ondersteuning van leidinggevenden en teams om samenwerking en werking te versterken, altijd met de cliënt, de zorggebruiker en zijn netwerk als einddoel.

We waren dan ook heel blij toen ze met hun vraag om de organisatie te her-tekenen in functie van een veranderend zorg-landschap bij BsideS terecht kwamen. En wij gingen graag aan de slag in deze betrokken, warme en professionele context

Beluister het verhaal van An Konings, directeur de Witte Mol

Een nieuwe organisatietekening klaar voor de vuca wereld

De Witte Mol kiest resoluut voor een nieuwe organisatievorm om uitdagingen die er binnen de VUCA wereld liggen, positief te kunnen aangaan.

De 'klant' met zijn zorgvraag centraal, zelfverantwoordelijkheid, helder kader, minder regeltjes en hiërarchie, vertrouwen, coaching en ondersteuning, zijn sleutelwoorden in dit proces. 

De verandering is nog steeds lopend en blijft zorg en aandacht vragen.

Tagline

Hoe we tot een nieuwe organisatietekening kwamen voor de Witte Mol

Op basis van de basisprincipes en de visie die we samen, met alle stakeholders in de organisatie in een grote groepsconferentie uitwerkten, gingen we in de projectgroep organisatie-tekening aan de slag.

Uitgangspunt is het ‘kernproces‘, de klant-vraag centraal. Hier bouwen we een kernteam rond, dat meer autonomie en zelfverantwoordelijkheid krijgt om snel te kunnen inspelen op vragen van cliënten. Gerichte ondersteuning voor deze kernteams wordt op maat uitgewerkt. We kiezen voor ‘clusters’ om doelgroepgerichte en efficiënte ondersteuning door ‘specialisten’ en ondersteunende teams te organiseren. Dit betekent het wegvallen van de bestaande 'diensten' (medische dienst, sociale dienst, therapeutische dienst, ....)

Directie bouwt aan een helder kader, vertrekkend vanuit visie, resultaat, kwaliteit; steeds in wisselwerking met intern/extern gerichtheid en in functie van een wendbare, flexibele en gezonde organisatie.

Het is geen evident proces om samen tot dit model, op maat van de eigen organisatie te komen. Er zijn soms moeilijke discussies, vooral als het dicht bij de eigen job en werkinvulling komt. Er ontstaat vaak 'kortsluiting' in het eigen hoofd en naar elkaar toe.

In een 2de groepsconferentie vertrekken we vanuit het basisconcept, uitgetekend was door de projectgroep en gaat iedereen mee in dialoog om dit verdere concrete invulling te geven. ‘Het huis is gebouwd, maar dient nu verder ingericht’; en zo ingericht dat er snel en flexibel kan blijven gewerkt.

Ondertussen liepen er ook ‘pilootprojecten‘ waarin de organisatie met de nieuwe organisatievormen experimenteerde bv. expertises en talenten van medewerkers over teams heen inzetten, leidinggevenden over een aantal teams ipv per team, ...Belangrijke leermomenten in de organisatie.

 

De omslag naar de nieuwe werking is intussen gemaakt.  Het loslaten van het oude en tegelijk bouwen aan iets nieuw  vraagt veel energie van iedereen in de organisatie, het geeft vaak verwarring, onzekerheid, … En Corona helpt hier niet in.  Maar het doel en de visie blijven leidend en dat werkt! Er worden steeds verdere stappen gezet in het verder invulling geven van de nieuwe organisatietekening.

We ondersteunen verder door:

  • coaching van leidinggevenden en coaches,
  • coaching van het directieteam 
  • train the trainer voor interne talent-coaches
  • ondersteuning van teams die zoeken naar hun nieuwe rol in het verhaal