Houvast


Om met kracht &energie vooruit te kunnen, is er houvast nodig.

Houvast, zonder ‘vast’ te zetten, met genoeg ankerpunten om ondernemend te kunnen bewegen

 • Is er genoeg houvast door je leidende principes helder te hebben,  door krachtig leiderschap, door net - genoeg in structuur te gieten, een gedeelde cultuur te installeren
 • Sturen de leidende principes van de organisatie  het handelen en de taal in het team, de organisatie?
 • Is er krachtig en daadkrachtig leiderschap dat voldoende houvast biedt, dat keuzes durft maken? Leiderschap dat durft te gaan staan voor een resultaat dat onze why zichtbaar maakt
 • Is er een beweeglijke structuur? Zijn rollen, overlegstructuren, besluitvormingskanalen zo omschreven dat ze initiatief en zelfverantwoordelijkheid  toelaten en ondersteunen?
 • Hoe veranderbaar is de structuur die we uitbouwden?  Hoe bouw je in dat je de structuur terug onder de loep neemt als hij niet meer 'fit' en schuurt?
 • Biedt de ‘cultuur’ voldoende veiligheid om in verandering te blijven stappen? Geeft de 'gedeelde cultuur' voldoende houvast om constructief te bewegen of is er nood aan een nieuwe cultuur, een verschuiving in mindset?

Begeleiding nodig?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intake gesprek.

Contacteer ons

Knipperlicht

 • Elk scheepje van de vloot vaart naar een andere richting en we weten het niet van elkaar
 • Besluiteloosheid - chaos - frustratie - onduidelijkheid
 • Starre en strakke structuur, te veel 'gestold' en vastgelegd; micro management
 • Er is geen creativiteit meer door te veel/te weinig structuur en houvast
 • Gedrag dat niet overeenstemt met wat we zeggen te doen bv. we kiezen voor een 'lerende cultuur', maar zoeken een schuldige zodra het fout loopt
 • Cultuur waarin we ons niet veilig voelen om te leren

Extra info & literatuur

Marichal K & Segers J,De kleren van de leider

Hart, W, Anders vasthouden

Van Loo, P, Het ronde vierkant

Scharmer, O, Theory U

De Prins, Letens, Verweire, Six batteries of change