Klimroos 2.0 - Een nieuw beleidsteam

Door de nieuwe samenstelling van het directie- en beleidsteam binnen de Klimroos, was het opnieuw zoeken naar rolverdeling, afstemming en verbinding binnen dit team en naar de linken met de rest van de organisatie. In de 2 daagse gingen we met het directie- en beleidsteam aan de slag, zowel wat op teamdynamisch vlak als naar het uittekenen van een nieuwe managements-structuur. 

Vanuit een hernieuwde visie op de rol van het directie- & beleidsteam, krijgen de verschillende rollen andere invullingen en hernieuwde mandaten, gekoppeld aan de talenten van elk lid. De werking van het beleidsteam met besluitvormingsprocessen, overlegstructuren, infodeling,... wordt hertekend. 

Er wordt zo een sterk en ondersteunend kader geboden aan alle medewerkers in de Klimroos, waardoor het kernproces centraal kan blijven staan in de complexe, steeds veranderende context.

‘Door middel van een aantal creatieve methodieken kwamen we samen zeer snel tot de essentie.  Zowel onze onderlinge relaties als de organisatieprocessen werden onder de loep genomen en kregen nieuwe zuurstof. 

Resultaat van de tweedaagse was een concreet  actieplan, met tijdslijn waardoor het voor ons echt duidelijk was hoe we hier verder mee aan de slag moesten.    

De kracht van de procesbegeleiding maakte dat heel ons team mee in de inhoud kon duiken zodat de uitkomst heel authentiek is en doorleefd. Het is ONS Klimroosproject!’

Kim Celis, directeur de Klimroos