Huis in de Stad - Traject zelfverantwoordelijkheid

Huis in de Stad werkte reeds aan een nieuwe organisatiestructuur. Dit traject om daarbinnen zelfverantwoordelijkheid te versterken, met een vertaling in het concrete handelen van medewerkers en leidinggevenden, in organisatiecultuur.

We werkten aan cultuurverandering door

  •  inspiratiesessies, waarin we met een lego-spel het verschil ervaren tussen de complexe, 'complicated' en eenvoudige wereld van het Cynefin-model
  • met leidinggevenden aan de slag gaan met wat ze concreet 'anders' kunnen doen - ACTIEPLAN
  • coaching van leidinggevenden
  • het in kaart brengen van zelfverantwoordelijkheid met een gerichte TEAMSCAN 
  • Koppelen van gerichte acties hieraan

We deden een fijn en heel zinvol traject, ook al hebben we het door Corona niet kunnen afronden zoals gepland

Hilde Van Goethem, directeur Huis in de Stad