Staf vzw - Upgrade Staf

Een versterking van Staf vzw, om de missie die gedeeld en gedragen is, verder vorm te geven. Dit betekent:

  • een meer wendbare & lerende organisatie
  • gerichter inzetten van talent, competenties, ervaring in de organisatie, meer diversiteit in jobinhoud
  • regelruimte verhogen, met een snellere besluitvorming en doelgerichter overleg
  • efficiëntie verhogen

BsideS helpt ons om visie om te zetten in pragma.  Het is een partner die, op maat, organisatieontwikkeling heel concreet en voelbaar maakt. 

Als organisatie blijf je aan ’t stuur zitten.  Door op de juiste momenten te ondersteunen, confronteren, onderzoeken, zette BsideS ons in beweging.

Hilde Omblets, directeur Staf vzw

Werkwijze bij Staf vzw

  • Het huidige beleidsteam blijft de stuurgroep van het veranderproces
  • Regieteam houdt de rode draad in het veranderproces scherp, coördineert de projectgroepen, houdt balans draagkracht/draaglast in de gaten, werkt concreet aan prikkelende 'reminders', zorgt dat er versterkende cultuur-elementen binnengebracht worden (talenten-spel, het 'blik' met kernwoorden van de missie en 'lekkers',...)
  • Interviews: kwalitatieve data uit individuele interviews met een grote groep medewerkers worden gebruikt om het gewenste resultaat van de verandering verder te concretiseren
  • Grote groepsconferenties: als centrale ankerpunten waar we 'gedeeld' maken wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en, wie wat hier verder in opneemt; de resultaten van projectgroepen worden terug voorgelegd en krijgen verder kleur 
  • Projectteams werken deelthema's op een co creatieve manier verder uit, verder bouwend op het materiaal van de grote groepsconferentie, met een neerslag in een projectfiche. Het projectteam ORGANISATIETEKENING werkt aan een nieuwe structuur van de organisatie, vertrekkende en bouwend vanuit het kernproces: de begeleiding van onze cliënten. In deze nieuwe structuur wordt PROJECTWERKING een belangrijke schakel om kennis en expertise binnen en buiten de organisatie in te zetten op het moment dat het nodig is