VK Antwerpen -Visie2daagse

In een2 daagse met alle medewerkers van het Vertrouwenscentrum Antwerpen worden de ‘kernprincipes’ weer scherp en helder gemaakt als richting voor het handelen van de hulpverlener in de complexe context van een VK werking.

Het DNA van VK Antwerpen

Met interactieve oefeningen, door gesprekken in telkens verschillende samenstellingen, het toetsen aan verschillende perspectieven, geraakt het DNA van het VK Antwerpen verder uitgekristalliseerd. Een interne regiegroep hielp uittekenen en zorgde ervoor dat de 'juiste' thema's op tafel kwamen.

Het geraakt zichtbaar waar elk team in de volgende periode prioritair de aandacht zal op richten, welke thema's binnen de organisatie verder uitgewerkt en aangepakt worden.

Verademend ook om als team, als organisatie met elkaar uit te wisselen en terug verbinding te maken, na een zoveelste Corona-golf. Het belang van het 'samen' in de uitdagende en soms kwetsbare  job-inhoud binnen het VK wordt heel scherp hierdoor.