Waarde creëren


Wat voegen we toe voor wie en is het dat wat we willen toevoegen?

Een bijdrage leveren en waarde creëren voor je klant,voor het ‘groter geheel’, liefst samen met anderen

 • Staat de ‘bedoeling’ centraal? In welke mate ben je je bewust van je ‘why’ en de manier waarop je ze vorm geeft? Vertaalt zich dat in wat je doet in je kernproces in je team, de organisatie?
 • Kunnen we 'succeservaringen' benoemen, wat in onze job geeft voldoening en energie?
 • Wat vragen onze klanten ons? Hebben we zicht op de noden van klanten, cliënten, ...en zoeken we daar actief naar? 
 • Is een gepersonaliseerd product, een vraaggestuurd  aanbod : ‘u vraagt, wij draaien’? Of wordt er onderhandeld?
 • Is er een gedeelde ‘drive’ in het team/ de organisatie? Een gedeelde bedoeling? Is deze expliciet voor elkaar? Is dit het resultaat van een co creatief proces? Op welke manier houden we hierin rekening met veel verschillende perspectieven (ook maatschappelijk?)
 • In welke mate zijn onze systemen, structuren en afspraken een hulpmiddel of een obstakel om ons kernproces, onze operationeel gemaakte why te realiseren? Hoe 'nomadisch' kunnen we hierin zijn?
 • Durven we met een WSA onze eigen processen kritisch bekijken ifv de waarde die ze creëren? Zetten we mensen en middelen 'slim' in?

Begeleiding nodig?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intake gesprek.

Contacteer ons

Knipperlicht

 • Logge structuur met een veelheid aan regels, afspraken, besluitvormingsbomen, ...door de bomen het bos niet meer zien
 • 'Consumentengedrag’( W.Hart): we doen wat onze cliënt/klant ons vraagt, zonder meer
 • Onze opdracht/product verder perfectioneren, zonder link met de 'why', zonder een bredere (maatschappelijke) blik
 • 'Taak'-gericht werken en geen ruimte om met elkaar te spreken over waarom we doen wat we doen
 • Een visionair leider, die alleen doorgaat
 • Verspillingen ipv waarde toevoegende activiteiten

Extra info & literatuur

Hart W, De verdraaide organisatie

Vandamme R, Ontwikkelingsgericht coachen

Sinek S, Vind je waarom

Marichal K & Segers J, De kleren van de leider