Positieve mindset in omgaan met verschil en conflict


Werken met sterktes en conflict als kans

kijken  naar krachten en sterktes bij jezelf, bij anderen, in het samenwerken;

conflicten die door het verschil ontstaan, zijn kansen tot groei

  • Ben je trots op hetgeen jij, jullie, je organisatie in de voorbije tijd realiseerden? Kan je je succesverhalen benoemen? De succesfactoren eruit halen?
  • Welke positieve verhalen horen bij jullie team/ organisatie? Wie zijn de 'helden' in de organisatie?
  • Worden sterktes en talenten van iedereen ingezet in jullie organisatie? Ontstaat er daardoor verschil in job invulling in jullie organisatie?
  • Worden verschillen als kracht gezien? Of liggen de conflicten op de voorgrond? Is er expliciet aandacht om deze verschillen te benoemen, om deze verschillen als sterkte te zien om te co-creëren?
  • Mag een conflict op tafel komen? Wordt er met elkaar gezocht naar een win-win?

Begeleiding nodig?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intake gesprek.

Contacteer ons

Knipperlicht

  • Sleurverhalen
  • Functiegerichte organisatie, waarin ieder binnen het uitgelijnde kader dient te passen; niet aangepast aan levensfase/leeftijd en talent
  • Schijnbare harmonie
  • Koude conflicten
  • Conflicten die de samenwerking bedreigen en blijven verderduren

Extra info & literatuur

Tjepkema S, Verheijen L, Kabalt J, Waarderend veranderen

Bannink F., Solution focused

Brandsma, B, Inside Polarisation filmpje 

Glasl F, Handboek conflictmanagement

Prins S, Leidinggeven als het moeilijk is

Figee A & van Rijn, Groepsdruk