Passende ondersteuning


Iedereen zijn eigen gerichte ondersteuning

opleiding & coaching die 'matcht' bij wat nodig is om duurzaam te veranderen

 • Is er een leercultuur, een leerbereidheid, waardoor er door opleiding en coaching groei en ontwikkeling ontstaat?
 • Is er zicht op noden die dienen ingevuld, om verandering te kunnen laten werken? Waar zetten we op in om in verandering te stappen?
 • Matcht de ondersteuning met hetgeen nodig is om tot 'duurzame' verandering te komen?
 • Is er oog voor veerkracht en draagkracht? Wordt hier met 'zorg' mee omgegaan?
 • Wie in de organisatie neemt een coachende rol in?
 • Welke bijdrage kan een  coach leveren in de stappen die ik, mijn team, mijn organisatie wil zetten? In welke mate laten we ‘gepaste’ zorg en ondersteuning toe en stellen we ons open in het traject dat we gaan?
 • Willen we in dialoog en in ‘samen’-werking met een coach een (flexibel en op maat) stappenplan uitwerken, waardoor we kunnen realiseren wat we willen realiseren?

Begeleiding nodig?

Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intake gesprek.

Contacteer ons

Knipperlicht

 • Bereidheid om zelf in verandering te stappen en naar nieuwe wegen te zoeken, is beperkt
 • Afwenden van de crisis door op hetzelfde elan verder te gaan en niet in de verandering te stappen
 • Coaching en opleiding aanbieden, die niet 'aanhaakt' en een druppel op een hete plaat is
 • Externe coach als ‘oplosser’ voor de problemen waar we mee te dealen hebben

Extra info & literatuur

Marichal K. & Segers J, De kleren van de leider

Lingsma M., Aan de slag met teamcoaching

Prins S, Teamleiderschap als ambacht

Bakker S., Rake vragen

Clement J, Inspirerend coachen