SAAMO Brussel - sociaal ondernemen

Van pilootproject woonmodellen naar...

Tagline

Innovatieve woonmodellen: van pilootprojecten naar...

De startvraag in dit traject rond de woonmodellen van Saamo Brussel:

Hoe nemen we onze rol als sociale innovator  verder op rond de innovatieve woonmodellen, waar we al een tijd mee experimenteren, en hoe blijven we hierin trouw aan onze kernwaarden als Samenlevingsopbouw?

Dit betekent:

  • Onze ambitie, onze leidende principes vanuit onze missie/visie, vertalen naar de woonmodellen
  • Het realiseren van deze visie naar concrete scenario’s, strategische keuzes, als basis voor een business plan voor de woonmodellen.

Meer over de woonmodellen van Saamo Brussel

Hoe we te werk gingen:

In dit traject kwamen 2 perspectieven samen: het denken vanuit de kernopdracht van Samenlevingsopbouw en het denken als sociaal ondernemer rond de potentie van de ontwikkelde woonmodellen. We 'strechten' op het snijvlak van beide invalshoeken en maken hier een 'gedragen' verhaal van, binnen Saamo Brussel.

Stappen om dit te doen:

  • een prikkelend kader uitzetten met het Bestuur rond opdracht, terugkoppeling, tijdspad
  • strategische denkoefening: breed denken over mogelijke scenario's en consequenties; met telkens de toets aan de kernwaarden; in de vorm van een 2daagse met een gemixte groep van bestuurders, de woon-teams, coördinatoren 
  • uitgekristalliseerde scenario's voorleggen aan een diverse groep van experten, als klankbord en input voor verdere keuzes
  • een verfijnde uitwerking hiervan, samen met de coördinatoren, geeft de basis voor een businessplan voor een 'living platform', dat aan het bestuur terug is voorgelegd; de verschillende fases en vervolgstappen zijn duidelijk

Blij dat we onze bijdrage hierin konden leveren, ook voor ons kwamen verschillende perspectieven samen in dit verhaal