Plan-trekkers - Governance netwerkorganisatie

Netwerkorganisatie Jeugdhulp

netwerk & samenwerkingsverband 

Plan-trekkers

In juni 2022 stapten we mee in het proces van het samenwerkingsverband 1Gezin 1Plan, regio Oost Limburg, de Plan-trekkers.

Het Plan-trekkers-netwerk wil binnen de regio, jeugdhulp sterker afstemmen over grenzen van sectoren en organisaties heen.

Het netwerk stond op een kantelpunt.

Wat tot nu toe in het netwerk werkte, leek niet meer te werken. Er was nood aan verduidelijking, verbinding, verheldering.

in de manier van werken, PAS JE DE KERNPRINCIPES TOE

WERKWIJZE

Met de regiegroep, die samen met ons de processtappen bepaalden, gingen we aan de slag door

  • Stil te staan bij realisaties van het netwerk tot nu toe; wat leverde de ‘stretch’ tot nu toe op?
  • De missie en kernprincipes onder de loep te nemen en te her-bevestigen
  • Toekomstscenario’s uit te tekenen, met te behalen concrete mijlpalen, om ook in de nieuwe context de missie als netwerk te blijven waarmaken
  • Te zoeken naar een wendbare, efficiënte structuur om dit te kunnen waarmaken, met operationele werking en sterk uitgebouwde projectwerking
  • De structuur hiervoor nodig, met rollen/mandaten, overleg, besluitvorming,…  scherp te stellen

Samen met alle partners van het netwerk, zaten we verschillende keren samen, om heel gericht hierin basisprincipes en kader uit te zetten. Met het Steunpunt, de kernpartner en coördinatoren verscherpten en verfijnden we. We koppelden telkens terug in korte feedback-lussen.

EEN WENDBAAR EN WERKBAAR NETWERK JEUGDHULP

RESULTATEN

In februar 2023 klopten we samen volgende resultaten af:

  • Een hernieuwd engagement van ieder deelnemende organisatie en deelnemend lid, om in het samenwerkingsnetwerk actief de missie mee vorm te geven
  • Een heldere governance voor een wendbare, efficiënte werking, met mede-verantwoordelijkheid van alle leden; uitgewerkt in een werkbare, overzichtelijke digitale fiche vorm. De rol van de netwerkcoördinator is hierdoor afgebakend en krachtig
  • Een sterk uitgebouwde projectwerking, met 3 concrete projecten waarin stappen gezet zullen worden
  • Tools die de werking hiervan versterken: projectfiches, jaarplanning, RACI, gedeelde vergaderagenda,….
  • Een netwerk dat met volle goesting verder gaat en de hoop uitspreekt dat er hierdoor naar jongeren & hun gezinnen effectief verandering zal zijn